LouisCard - Podmínky pro vydání karty

Registrací vlastníka LouisCard – karta bude zaslána obratem poštou – může zákazník využívat všechny služby spojené s naším programem LouisCard. Z tohoto jsou vyloučeni komerční prodejci a kluboví zákazníci. Podrobně platí následující ustanovení, se kterými vyjadřuje držitel LouisCard svůj souhlas při podání žádosti o registraci a vydání své LouisCard a/nebo při prvním použití LouisCard:

1. Bodový systém LouisCard

Pokud jde o body na LouisCard, základní rozdíl je mezi slevovými body LouisCard a partnerskými body LouisCard. Získané body na LouisCard se každému držiteli LouisCard automaticky připíšou na jeho zákaznický účet. Nezbytným předpokladem toho je, aby zákazník při nákupu v jedné z našich poboček předložil zaměstnancům na pokladně před zaplacením svou LouisCard, protože po dokončení platby již nelze body připsat. Při nákupu po telefonu, poštou nebo v našem internetovém obchodě je nutné při objednávce uvést zákaznické číslo, aby byly body na LouisCard připsány. Příslušné body na LouisCard jsou pak také automaticky připsány na zákaznický účet.

2. Slevové body LouisCard

Za každé celé euro zaplacené na jedné z našich poboček nebo naší zásilkové službě získává držitel LouisCard 2 slevové body připsané na svůj zákaznický účet. Jeden slevový bod má hodnotu 0,01 eura.

3. Partnerské body LouisCard

Partnerské společnosti LouisCard mohou poskytnout držiteli LouisCard při využívání jejich služeb jako výhodu partnerské body. Partnerské body se připisují na bodové konto držitele LouisCard a mají stejnou hodnotu jako slevové body LouisCard (1 bod = 0,01 eura).

4. Zúčtovací období, účtování bodů LouisCard

Délka zúčtovacího období je 6 měsíců a začíná poprvé běžet vydáním LouisCard. Po dosažení bodového zůstatku 750 bodů v zúčtovacím období informujeme zákazníka na konci zúčtovacího období o jeho aktuálním bodovém zůstatku přehledným výpisem z účtu. Vyúčtované body se tam nyní zobrazují také jako kredit; tento kredit zákazníkovi automaticky započteme na jeho další nákup. Zároveň se body na zákaznickém účtu vynulují a v novém zúčtovacím období je lze znovu naplnit odpovídajícími bodovými kredity především za nákupy. Kredit vykázaný na vyúčtování podle výpisu z účtu není možné vyplatit. Námitky proti správnosti nebo úplnosti bodového zůstatku nám musí být podány písemně do jednoho měsíce od obdržení výpisu z účtu. Předpokladem pro rozpory je předložení příslušných účtenek nebo faktur v originále.

5. Zrušení eurového kreditního zůstatku

Zákazníci LouisCard mají od data příslušného výpisu z účtu celých 3 měsíců na uplatnění vykázaného kreditu v eurech. Příslušné upozornění na lhůtu pro uplatnění naleznete na výpisu z účtu. Kredit je uplatněn jeho automatickým započtením proti jednomu nebo více nákupům zákazníka. Pokud v době platnosti nedojde k uplatnění, kredit v eurech automaticky zanikne.

Pokud známe e-mailovou adresu držitele karty, bude mu zaslána e-mailem přibližně 4 týdny před koncem období pro uplatnění upomínka o zbývajícím čase pro uplatnění kreditu v eurech..

6. Minimální počet bodů

K vyúčtování bodů (odst. 5) je nutný bodový zůstatek alespoň 750 bodů na LouisCard. Pokud držitel LouisCard nedosáhne na LouisCard 750 bodů během zúčtovacího období 6 měsíců, zákaznický účet nebude vyúčtován a zákazník nebude informován. Doposud nasbírané body zůstávají v platnosti, dokud držitel LouisCard nenasbírá alespoň 750 bodů a zákaznický účet může být vyúčtován v termínu příštího vyúčtování. Po dokončení vyúčtování lze zákaznický účet v novém zúčtovacím období opět dobíjet body především za nákupy.

7. Partner LouisCard

Cílem LouisCard je nabídnout držiteli co největší přidanou hodnotu, tedy výhodu nad rámec služeb naší společnosti. Za tímto účelem také spolupracujeme s výkonnými partnerskými společnostmi, o kterých a jejich službách vás podrobně informujeme v našem katalogu internetového obchodu. Pokud z důvodu poskytnutí výhod nabízených držiteli LouisCard našimi partnerskými společnostmi musíme předat jméno a adresu držitele LouisCard naší příslušné partnerské společnosti, držitel LouisCard s tím souhlasí svou žádostí o registraci a vydání LouisCard a/nebo jejím prvním použitím. Tyto údaje však může naše partnerská společnost použít pouze pro účely zvýhodnění inzerovaných pro držitele LouisCard a pouze v souvislosti s LouisCard; naše partnerské společnosti odpovídajícím způsobem zavážeme. Veškeré služby poskytované partnerskými společnostmi LouisCard jsou z naší strany dobrovolnými službami, na které nemáme právní nárok. Pokud se na tyto služby vztahují zvláštní podmínky nebo omezení, budeme zákazníka v nezbytném rozsahu informovat.

8. Zrušení bodů

Pokud držitel LouisCard svůj nákup stornuje, např. vrácením, odstoupením od smlouvy, zrušením smlouvy, napadením apod. a pokud již byly odpovídající body LouisCard za tento nákup připsány na zákaznický účet držitele LouisCard, jsme oprávněni tyto body stornovat; totéž platí pro chybné rezervace z naší strany nebo zneužití LouisCard.

9. Zablokování LouisCard

Pokud existuje závažný důvod, např. zneužití LouisCard, můžeme kdykoli požadovat od držitele LouisCard její vrácení a zároveň jsme oprávněni ji zablokovat.

10. Změny podmínek LouisCard

Držitele LouisCard písemně upozorníme na jakékoli změny nebo doplnění těchto podmínek LouisCard. Jsou považovány za schválené, pokud držitel LouisCard nevznese námitku nebo bude po příslušném oznámení pokračovat v používání LouisCard. Držitel LouisCard nám musí zaslat svou námitku do jednoho měsíce od oznámení změny/doplnění; tím také současně zanikne platnost jeho LouisCard. Na výše uvedené důsledky držitele LouisCard upozorníme při oznámení změn nebo doplnění těchto podmínek LouisCard. Vyhrazujeme si také právo ukončit nebo změnit všechny služby spojené s LouisCard, zejména bodový systém LouisCard, při dodržení přiměřené lhůty, pokud existují závažné důvody (např. změny zákona) také bez dodržení takové lhůty.

11. Žádost o LouisCard

V rámci žádosti o LouisCard nám dáváte souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje použili pro reklamní účely. Náš e-mailový newsletter vás bude informovat o vašem zůstatku bodů, nabídkách, slevových poukázkách a mnoha dalších.

Vaše osobní údaje zůstanou u Louis a nebudou prodány ani pronajaty. Odvolání souhlasu se zasíláním reklamy kdykoliv bez udání důvodů prostřednictvím jednotlivých reklamních médií nebo e-mailem na service@louis-moto.cz

12. Ochrana dat

Uchováváme osobní údaje potřebné pro poskytování a vyúčtování všech služeb LouisCard. Všechny osobní údaje budou samozřejmě považovány za důvěrné. Vaše zákaznické údaje zpracováváme za účelem implementace zákaznického programu LouisCard. Jedná se o vaše dobrovolná osobní sdělení (čl. 6 odst. 1 f) GDPR), kontaktní údaje požadované pro účast (údaje označené jako povinná pole*) a nepovinné informace v žádosti o LouisCard (čl. 6 odst. 1 a) GDPR). Máte právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo účely průzkumu trhu a veřejného mínění bez udání důvodů.

Stav 05/2023

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar