OBCHODNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PŘÍRUČKA  

I. Obchodní podmínky

I.1. Společnost

Název společnosti a sídlo (adresa k obeslání):
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg

Jednatelé: Joachim Grube-Nagel, Sven Karlstedt a Christian Meierhans 
Tel.: +49 40 734 193 60
Email: service@louis.de

Rejstříkový soud: Okresní soud v Hamburku HRB 134 260 
Daňové identifikační číslo: DE 30 12 32 54 7 
Registrační číslo WEEE recyklačního systému: DE 65 34 31 11

Bankovní spojení:
HypoVereinsbank AG - Hamburg
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE 86 2003 0000 0000 3014 08

I.2. Objednávka a uzavření smlouvy

Zboží prezentované v našem internetovém obchodě nebo v naší aktuální inzerci spolu s podrobným popisem nepředstavuje závaznou nabídku z naší strany vůči vám. Podáte-li písemnou, telefonickou, elektronickou nebo jinou objednávku, učiníte vůči nám právně závaznou nabídku. Stejně tak nám zpravidla činíte právně závaznou nabídku, zadáte-li údaje, které od vás požadujeme, do všech online objednávkových formulářů v našem internetovém obchodě a nakonec kliknete na tlačítko "Koupit nyní". Naproti tomu pouhé dočasné uložení v nákupním košíku nepředstavuje právně závaznou nabídku.

I.2.1 Další informace ke smlouvám v elektronickém obchodě: Vaše objednávky po uzavření smlouvy neukládáme a po dokončení procesu objednávky je již nelze obnovit. Údaje o objednávce si však můžete vytisknout ihned po jejím odeslání. Proto si všechny zprávy a dokumenty, které od nás obdržíte, uschovejte na bezpečném místě. Doklad o uzavření smlouvy můžete následně získat uložením e-mailu s naším potvrzením o přijetí, který jsme vám zaslali bezprostředně po obdržení vaší objednávky.

Pro rozpoznání a opravu vstupních chyb upozorňujeme na následující. Pokud si chcete vybraný produkt objednat, klikněte na tlačítko "Přidat do košíku" na stránce příslušného produktu v internetovém obchodě. Produkt se poté vloží do nákupního košíku. Obsah nákupního košíku si můžete prohlédnout buď kliknutím na tlačítko "Ke košíku", nebo kliknutím na symbol nákupního košíku v záhlaví internetového obchodu. V nákupním košíku najdete přehled veškerého zboží, které jste do něj vložili. Poté klikněte na tlačítko "Pokračovat k pokladně". Na stránce, která se poté otevře, zadejte své osobní údaje nebo se přihlaste ke svému zákaznickému účtu. Poté klikněte na tlačítko "Pokračovat na způsob platby a doručení". Zde si vyberte požadovaný způsob platby a doručení (zobrazí se náklady na dopravu) a poté klikněte na tlačítko "Přehled a odeslat". Zde si můžete znovu prohlédnout veškeré vybrané zboží a všechny další zadané údaje a zkontrolovat, zda nedošlo k chybám při zadávání. Opravy můžete provést kliknutím na tlačítka "Změnit" nebo "Zpět". Je nyní vše v pořádku? Teprve když kliknete na tlačítko "Koupit nyní", učiníte závaznou nabídku. Potvrzení o přijetí vám zašleme e-mailem jen v případě, že si objednáte prostřednictvím našeho internetového obchodu. Potvrzení o přijetí slouží pouze jako informace o tom, že vaše objednávka byla přijata, a jsou v něm zrekapitulovány údaje o vaší objednávce. Potvrzení o přijetí není přijetím vaší nabídky. Kupní smlouva je s vámi uzavřena 

 I.3. Dodací podmínky

I.3.1 V rámci České republiky vám bude objednané a dostupné zboží doručeno do 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem 5-6 dní po obdržení platby. Za dodržení této dodací lhůty nepřebíráme žádnou odpovědnost, nedošlo-li k nedodržení z naší strany úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Pokud již máte zákaznické číslo, uveďte ho v objednávce. V případě zpoždění dodávky nebo v případě, že vaše objednávka nebo její část nemůže být doručena, budeme vás neprodleně informovat a obratem vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás již obdrželi. V žádném případě vám nebudeme zasílat náhradní zboží bez předchozí konzultace s vámi, a to ani v případě, že by bylo kvalitativně a cenově rovnocenné. V případě doručování na adresy mimo Německo vás odkazujeme na níže uvedený bod 5. Pokud jde o paušální náklady na dopravu, podívejte se prosím na informace v našem internetovém obchodě v části "Náklady na dopravu". Při doručení do destinací mimo Evropskou unii mohou být účtovány další celní poplatky. Bližší informace vám sdělí místní celní úřad.

Veškerá komunikace s námi probíhá pouze v němčině; to platí i pro uzavření smlouvy. V našem internetovém obchodě je komunikace možná také v angličtině, francouzštině, italštině, holandštině nebo češtině.

I.3.2 Pokud s vaším souhlasem následně dodáváme nevyřízené části objednávky, obdržíte je samozřejmě bez poštovného a balného. Nevyřízené části objednávky podrobně evidujeme od jednotlivých hodnot položek uvedených pro každou zemi určení (např. v Německu od 4,00 EUR). Pokud je hodnota zboží nižší (nebo pokud jste nesouhlasili s následným dodáním), žádáme vás, abyste si zboží objednali, až bude opět k dispozici.

I.4. Platba

V zásadě nabízíme platební metody PayPal, kreditní kartu a platbu předem bankovním převodem. U každé objednávky si vyhrazujeme právo nenabízet určité způsoby platby a odkázat na jiné způsoby platby. Můžete si vybrat z ostatních způsobů platby. Veškeré náklady na transakce peněz nesete vy.

I.4.1 Při platbě přes PayPal nám svou platbu uvolňujete pro PayPal. Platba pomocí PayPal je možná pouze v internetovém obchodě. Z vašeho bankovního účtu bude částka stržena společností PayPal ihned po uvolnění platby společnosti PayPal. Podmínky služby PayPal najdete zde.

I.4.2 V případě nákupu kreditní kartou bude částka z vašeho účtu kreditní karty stržena po obdržení objednávky.

I.4.3 Pokud se rozhodnete pro platbu předem, sdělíme vám v potvrzení objednávky naše bankovní údaje a vaše zákaznické číslo Louis a číslo objednávky. Fakturovaná částka musí být připsána na náš účet do 10 dnů od obdržení potvrzení objednávky. Do té doby pro vás objednané zboží rezervujeme. Do důvodu platby bankovním převodem uveďte své zákaznické číslo Louis a číslo objednávky. Vaše objednávka bude připravena k odeslání a odeslána po obdržení celkové částky.

I.5.  Ceny, vlastnictví a náklady za dopravu

I.5.1 Platí ceny uvedené v nabídce v době objednávky. Uvedené ceny jsou konečné, tj. zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty platnou v daném okamžiku. Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny. V případě porušení smlouvy z vaší strany, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat vrácení zboží, pokud jsme odstoupili od smlouvy.

U nákupů a dodávek zákazníkům mimo Evropskou unii neúčtujeme DPH. Německá DPH zahrnutá v našich konečných cenách se neuplatňuje. Při předání zásilky doručovací společnosti zpravidla zaplatíte vnitrostátní DPH a případně clo. Tyto předpisy se ve Švýcarsku neuplatňují. Zde jsou daně a clo již zahrnuty v ceně.

I.5.2 V rámci České republiky a do mnoha dalších zemí účtujeme paušální cenu za dopravu. Paušální sazby najdete v internetovém obchodě v části "Náklady na dopravu" nebo se na ně můžete zeptat telefonicky. Totéž platí pro náklady na dopravu do mimoevropských zemí.

 I.6. Odpovědnost za vady

1.6.1 Odpovídáme vám za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy jste věc převzali,

a) má věc sjednané vlastnosti a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží či na základě námi prováděné reklamy

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.6.2 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, řídí se vaše nároky ze záruky zákonnými ustanoveními zákona (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

I.7. Odpovědnost za škodu

Naše odpovědnost za škodu se řídí zákonnými ustanoveními (zejména § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

I.8. Reklamace

Nejlepší způsob, jak reklamovat zboží, je jednoduše, rychle a nebyrokraticky přímo v internetovém obchodě (na adrese service@louis.de). Zboží zakoupené na dálku můžete samozřejmě reklamovat i v kterémkoli obchodě Louis.

I.9. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy mají pouze spotřebitelé. Podle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je spotřebitelem každý, kdo uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

I.9.1 Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží nebo poslední část zásilky nebo poslední položku. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám, tj. společnosti Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, tel.: +49 40 734 193 60, e-mail: service@louis.de, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat, a to formou jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefonicky nebo e-mailem). Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v oddíle I.9.3, který však není povinný. Pro zachování lhůty pro odstoupení stačí, abyste odeslali oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené zákonné lhůty.

Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, musíme vám bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudeme účtovat žádné poplatky za tuto úhradu. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží a náklady na fyzické vrácení zboží, pokud toto zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou, nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

I.9.2 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Z práva na odstoupení od smlouvy existují zákonné výjimky (§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Od smlouvy o prodeji na dálku nelze například odstoupit, pokud bylo zboží, které jste si objednali, vyrobeno speciálně podle vašeho přání nebo je zjevně přizpůsobeno vašim osobním potřebám a nelze je jinak prodat, protože vaše přání bylo zohledněno.

Kromě toho vaše původně existující právo na odstoupení předčasně zaniká v případě

  • smlouvy o dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna.,
  • smlouvy o dodání zboží, pokud bylo toto zboží po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze,
  • smlouvy na dodávku zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla tato pečeť po dodání odstraněna.

I.9.3 Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH  
Rungedamm 35 

21035 Hamburg 

Email: service@louis.de

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží:

(Prosíme vás, abyste zde uvedli přesné číslo položky. Zákon to nevyžaduje, ale pomůže nám to lépe zpracovat transakci. Děkujeme.)

Objednáno dne... (*)/přijato dne... (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

I.10. Rozšířené právo na vrácení zboží jako naše doplňková služba

Kromě práva na odstoupení od smlouvy mohou spotřebitelé vyměnit nebo vrátit jakýkoli výrobek zakoupený u nás do 2 let (datum dokladu o koupi), pokud je stále kompletní, nový (nepoužitý), v původním obalu a neznečištěný. Pokud je aktuální prodejní cena nižší, bude vrácena pouze tato cena.

Při vrácení zboží přiložte prosím doklad o koupi. Pokud je to možné, zaškrtněte důvod vrácení na dokladu o vrácení. Není to pro vás povinné, ale dává nám to možnost odstranit případná slabá místa a zlepšit se. 

Adresa pro vrácení zboží je: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, zákaznický servis, 21027 Hamburg, Německo.

Vezměte prosím na vědomí tuto zvláštní službu, která jde daleko nad rámec zákona. Toto rozšířené právo na vrácení zboží nemá vliv na vaše zákonná práva a nároky. Zejména vaše zákonné právo na odstoupení od smlouvy (oddíl I.9) a vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady (oddíl I.6) nejsou omezena. Z tohoto rozšířeného práva na navrácení jsou vyloučeny potraviny, knihy, mapy, nosiče digitálních dat (např. CD a DVD), software, baterie (z důvodu jejich stárnutí i v době, kdy se nepoužívají) a všechny předměty na jedno použití.

I.11. Doklad o nákupu

Uschovejte si prosím všechny doklady o nákupu. Jsou důležité jako doklad o koupi v případě reklamace nebo v případě krádeže pro pojišťovny. Vaše objednávky jsou u nás uloženy. Pokud ztratíte záznamy o svých objednávkách, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Rádi vám zašleme kopii údajů o vaší objednávce. Ke kopiím svých faktur máte kdykoli přístup v uzavřené uživatelské skupině "Můj Louis" v našem internetovém obchodě.

I.12. Místní příslušnost, rozhodné právo

Pro řešení sporů je příslušný soud dle místa vašeho bydliště. Na veškeré nároky mezi vámi a námi se vztahuje právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) a kolizních norem je vyloučeno.

I.13. Informace o postupech mimosoudního řešení sporů pro spotřebitele

Komise EU poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak mají možnost prvotně řešit spory v souvislosti s online objednávkou, aniž by se museli obrátit na soud. Platforma pro řešení sporů je přístupná prostřednictvím externího odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V České republice je orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Veškeré neshody vyplývající z naší smlouvy se budeme snažit řešit smírně. Nejsme povinni účastnit se mediačního řízení a bohužel vám účast v takovém řízení nemůžeme nabídnout.

Naše e-mailová adresa: service@louis.cz

Náš obchod www.louis.de nese pečeť kvality EHI Geprüfter Online-Shop. Pro získání této pečeti nás pravidelně kontroluje EHI Retail Institute GmbH, zda splňujeme kritéria Kodexu chování EHI. Kodex chování si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/.

I.14. Závěrečná ustanovení

Souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefon), nesete vy.

 Souhlasíte s tím, že veškerá komunikace v rámci vztahu mezi stranami založeného kupní smlouvou může být zasílána na vaši e-mailovou adresu.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech smluv uzavřených mezi stranami. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek byla nebo se stala neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Ve všech ostatních ohledech se použijí zákonná ustanovení. Neplatná ustanovení se nahradí zákonnými ustanoveními, která se nejvíce blíží smyslu a účelu neplatných ustanovení.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2022.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, jako správce zpracovává vaše údaje pro následující účely: plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a pro reklamní účely (čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na výše uvedenou adresu, na oddělení ochrany údajů nebo e-mailem na adresu datenschutz@louis.de. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete na: https://www.louis.de/datenschutz.

I.14. Sankce proti Ruské federaci

Zákaz vývozu nebo dalšího prodeje zboží zakoupeného u nás na území Ruské federace. V rámci sankcí přijatých Evropskou unií vůči Ruské federaci je pod hrozbou trestu zakázán vývoz různého zboží na území Ruské federace. Rádi bychom vás jako kupujícího námi nabízeného zboží upozornili, že zakazujeme další prodej nebo převod veškerého zboží zakoupeného u nás na území Ruské federace.

II. Servisní příručka

II.1. Důležité poznámky k technickým předmětům a schvalovacím předpisům

Vezměte prosím na vědomí:
1. Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo příslušenství, např. zapalovací svíčky, baterie, zavazadlové systémy apod., postupujte prosím striktně v souladu se specifikacemi a instrukcemi v návodu k obsluze výrobce nebo v jeho pokynech a používejte pouze výrobky/rozměry, které byly schváleny speciálně pro vaše vozidlo! V opačném případě může dojít k vážnému poškození vozidla i k ohrožení života a zdraví. Za to neodpovídáme; v tomto ohledu platí rovněž oddíl I.7 obchodních podmínek.

2. Některé informace o provozních povoleních, typových schváleních a konstrukčních a provozních předpisech týkajících se našich výrobků a jejich použití, jako např. "TÜV-free", "TÜV-Gutachten", "ABE" atd., se váží výhradně k příslušným německým předpisům. Naproti tomu všechny předměty se zkušební značkou E nebo EHK ("testováno E") jsou schváleny pro zamýšlené použití v celé EU. Před použitím, montáží atd. si pečlivě přečtěte všechny přiložené návody k obsluze. 

II.2. Informace o bateriích vozidel

Baterie do vozidel může koncový uživatel bezplatně vrátit distributorovi v jeho maloobchodní prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti, nebo v případě zásilkového prodeje v jeho zásilkovém skladu. Za určitých okolností může být odevzdání na obecní sběrné místo nebo do recyklačního centra zpoplatněno, informujte se prosím na místním sběrném místě. V České republice je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech nutné odevzdávat baterie z vozidel do sběrných dvorů (případně i oproti finanční odměně). Při nákupu nové baterie do vozidla bez vrácení staré baterie musí konečný uživatel zaplatit zálohu ve výši 7,50 EUR včetně DPH, která se v Německu vrací při odevzdání staré baterie. Naše ceny baterií proto zahrnují tuto zálohu. Pokud není stará baterie vrácena prodejci, který vybírá zálohu, je osoba oprávněná k odběru baterie podle německých předpisů povinna na žádost konečného uživatele písemně nebo elektronicky potvrdit její vrácení bez vrácení zálohy. Distributor nabízející baterie prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je povinen vrátit zálohu po předložení takového písemného nebo elektronického dokladu o vrácení, není-li doklad v době předložení starší než dva týdny

agb-tonne.gif

II.3. Oznámení podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o bateriích a akumulátorech.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Pokud je pod tímto symbolem uveden jeden z následujících chemických prvků, znamená to obecně, že tento kov je obsažen v baterii (Pb: baterie obsahuje olovo, Cd: baterie obsahuje kadmium, Hg: baterie obsahuje rtuť): Baterie obsahuje kadmium, Hg: Baterie obsahuje rtuť). Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Použité baterie odevzdejte nám, v komunálních sběrných dvorech, v obchodech nebo ve školských zařízeních (základní škola, vysoká škola atd.). Přehled sběrných míst je k dispozici například na těchto odkazech: http://mapa.ecobat.cz/ nebo https://www.rema.cloud/sberna-mista/. Vrácení je bezplatné a je vyžadováno zákonem; pokud jde o vrácení baterií do vozidel a případné náklady vzniklé tím, že nám je nevrátíte, přečtěte si prosím naše informace v bodě II.2. Všechny použité baterie jsou recyklovány. To umožňuje získávat cenné suroviny a zároveň chránit životní prostředí a zdraví.

II.4. Odpadní olej (zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech)

Použité oleje ze spalovacích motorů, převodové oleje, olejové filtry a odpady obsahující olej, které pravidelně vznikají při výměně oleje, můžeme na našich pobočkách bezplatně převzít až do množství, které vám jako konečnému spotřebiteli v každém jednotlivém případě dodáme. Alternativně vám nabízíme řadu smluvně propojených specializovaných servisů po celém Německu jako bezplatná sběrná místa odpadního oleje, kde si můžete nechat olej odborně vyměnit. Přehled spolupracujících odborných dílen najdete v internetovém obchodě na adrese www.louis.de/filialen. Můžete nám také zavolat na číslo +49 40 734 193 60. Poté vám sdělíme název sběrného místa, které je pro vás snadno dostupné. Cestovní náklady vám bohužel nemůžeme proplatit. V České republice můžete použité oleje ze spalovacích motorů, převodové oleje, olejové filtry a odpady obsahující oleje, které pravidelně vznikají při výměně olejů, odevzdávat ve specializovaných zařízeních pro nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb. o nakládání s odpady.

agb-tonne.gif

II.5. Informace podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

V souladu s § 63 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen "zákon o výrobcích s ukončenou životností") a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech informujeme domácnosti o následujících bodech:

1. Staré elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné materiály, a proto nepatří do domovního odpadu!

Z tohoto důvodu jsou spotřebitelé podle zákona o výrobcích s ukončenou životností povinni zajistit jejich řádnou likvidaci odděleně od domovního odpadu. Aby to bylo zřejmé, jsou od roku 2005 všechny nově uváděné elektrické a elektronické výrobky označeny symbolem přeškrtnuté popelnice jako viditelným znakem šetření zdrojů a ochrany životního prostředí.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností závazně upravuje, co se děje se sebranými elektrozařízeními:

Musí být shromažďovány a přepravovány tak, aby se cestou neuvolňovaly žádné nebezpečné látky. Certifikované specializované společnosti zabývající se odstraňováním odpadů zpracovávají produkty, zneškodňují škodlivé látky a v rámci složitých procesů získávají suroviny, které se pak vracejí zpět do výrobního procesu jako druhotné suroviny. U vhodných výrobků s ukončenou životností zákonodárce rovněž předepisuje zkoumat, zda by bylo možné jejich opětovné použití. V ideálním případě lze výrobky s ukončenou životností zpracovat a znovu použít jako kvalitní výrobky z druhé ruky. Zejména chytré telefony, osobní počítače a notebooky z druhé ruky mohou být vhodné pro druhý nebo třetí život. Správný sběr a likvidace elektrických a elektronických výrobků v tomto ohledu chrání klima a životní prostředí a také šetří stále vzácnější zdroje Země. Online adresář sběrných míst najdete zde:

https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Při plnění našich zákonných kvantitativních cílů vycházíme z údajů, které každoročně zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí. Aktuální údaje o sběru a recyklaci si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem:

https://www.mzp.cz/cz/odpadni_elektronicka_zarizeni_nakladani_cr

2. Vlastníci výrobků s ukončenou životností oddělí použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí výrobků s ukončenou životností, od výrobků s ukončenou životností před jejich odevzdáním na sběrném místě, pokud nejsou výrobky s ukončenou životností předány orgánům veřejné správy pro nakládání s odpady a tam odděleny od ostatních výrobků s ukončenou životností za účelem přípravy k opětovnému použití.

3. Výrobky s ukončenou životností, zejména zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jako jsou počítače a chytré telefony, mohou obsahovat osobní údaje. Za odstranění těchto údajů z takového zařízení před jeho likvidací jste odpovědní vy. Elektrická a elektronická zařízení můžete odevzdat na pobočce společnosti Louis. V České republice můžete elektroodpad odevzdávat na sběrných místech a místech zpětného odběru (viz odkaz pod číslem 1).

4. V případě, že se jedná o elektroodpad, je nutné jej odevzdat na sběrném místě. Jsme výrobcem nebo přímým dovozcem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. n) zákon o výrobcích s ukončenou životností a splnili jsme povinnost registrace u Ministerstva životního prostředí v souladu s § 21 odst. 1 zákon o výrobcích s ukončenou životností. Naši dodavatelé rovněž splnili své registrační povinnosti v zemích, kde sídlí.

II.6. Poznámka k následnému dodání / evidenci dílčích nevyřízených objednávek

U následných dodávek, jak je popsáno v oddíle I.3, evidujeme dílčí nevyřízené objednávky podle hodnot jednotlivých položek stanovených pro každou zemi určení, jak je uvedeno níže:

Andora41,00 €
Belgie9,00€
Bulharsko29,00€
Dánsko14,00€
Německo4,00€
Estonsko29,00€
Faerské ostrovy41,00€
Finsko29,00€
Francie14,00€
Grónsko29,00€
Velká Británie29,00€
Irsko29,00€
Itálie14,00€
Kazachstán69,00€
Chorvatsko49,00€
Lotyšsko29,00€
Lichtenštejnsko29,00€
Litva29,00€
Lucembursko9,00€
Malta29,00€
Monako19,00€
Nizozemsko9,00€
Norsko39,00€
Rakousko9,00€
Polsko29,00€
Portugalsko29,00€
Rumunsko29,00€
Rusko69,00€
Švédsko29,00€
Švýcarsko14,00€
Slovensko29,00€
Slovinsko29,00€
Španělsko29,00€
Španělsko – Kanárské ostrovy29,00€
Česko29,00€
Ukrajina69,00€
Maďarsko29,00€
Bělorusko69,00€
Kypr29,00€

U všech zemí, které nejsou uvedeny v seznamu, neevidujeme částečné zpětné objednávky. V takovém případě vás žádáme, abyste si položku znovu objednali, až bude opět k dispozici.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar