POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. obecné informace

V následujících kapitolách bychom rádi splnili naši povinnost informovat vás o vašich právech a o tom, jak s vašimi údaji nakládáme.
 GDPR je závazné od 25. května 2018 a podrobně stanoví, jaké informace o zpracování osobních údajů musí být zákazníkům, resp. subjektům údajů, zpřístupněny. Tuto zákonnou povinnost rádi splníme.

V případě potřeby jsou tyto poznámky aktualizovány, zveřejněny na adrese www.louis.de/datenschutz a můžete si je prohlédnout.

2. jméno a adresa správce

Organizace odpovědná za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu spolkového zákona o ochraně osobních údajů je.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH 
Rungedamm 35 
21035 Hamburg 
Německo

Telefon: +49 40 734 193 60 
E-mail: service@louis.cz

(dále jen Louis).

3. kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: datenschutz@louis.cz
. Poradenství a podporu nám poskytuje společnost Da.S Beratung - www.das-beratung.de.

4. shromažďování, zpracování a uchovávání údajů

Ochrana údajů je pro nás velmi důležitá. Proto při shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů přísně dodržujeme zákonná ustanovení. V zásadě zpracováváme pouze údaje, které od vás obdržíme přímo na základě našeho obchodního vztahu s vámi nebo za účelem zahájení obchodu s vámi. K tomu dochází, když s námi uzavřete smlouvu, požádáte o cenovou nabídku, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru, vytvoříte si zákaznický účet, zúčastníte se soutěže, informujete nás o změnách svých údajů, zašlete nám dotaz nebo nás kontaktujete s dotazy či stížnostmi ohledně objednávky. Tyto údaje používají pouze naši poskytovatelé služeb ke splnění svého úkolu. Jakékoli jiné použití těchto údajů není povoleno a neprobíhá u žádného z námi pověřených poskytovatelů služeb.

Pokud o vás shromažďujeme údaje od třetích stran, je to výslovně uvedeno v následujících popisech operací zpracování.

4.1 Zpracování za účelem plnění smlouvy s vámi nebo v rámci předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1b GDPR).

4.1.1 Objednávka

V průběhu zpracování objednávky shromažďujeme a uchováváme osobní údaje potřebné k plnění smlouvy uzavřené s vámi. Těmito údaji jsou hlavní osobní údaje, jako např: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail. Vaše údaje budou předány poskytovatelům balíkových služeb za účelem odeslání zboží. Pokud zvolíte nákup na účet, bude provedena kontrola úvěruschopnosti.

Vaše údaje potřebné pro zpracování vaší objednávky, včetně údajů potřebných pro vyúčtování s našimi poskytovateli služeb, můžeme předat společnostem, které s námi za tímto účelem spolupracují. Těmito společnostmi mohou být tiskárny, logistické společnosti, poskytovatelé e-mailových služeb, poskytovatelé služeb personalizace produktů nebo externí poskytovatelé platebních služeb. Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal, budou údaje o vaší objednávce předány příslušnému poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování platby. Právním základem pro tento postup je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Se všemi osobními údaji bude samozřejmě zacházeno důvěrně.

Informace k ověření vaší adresy získáváme od společnosti infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (pro zákazníky z Německa a Švýcarska), Credify Informationssysteme GmbHGumpendorfer Straße 21, 1060 Vídeň (pro zákazníky z Rakouska), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw't Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Haag (pro zákazníky z Nizozemska).

Za tímto účelem předáváme potřebné údaje (vaše celé jméno, adresu a případně datum narození) výše uvedeným společnostem. Tyto společnosti budou v budoucnu údaje používat také pro účely ověření adresy nebo totožnosti u jiných společností a pro odpovídající bodové hodnocení žádostí. Scoring vypočítává hodnoty pravděpodobnosti určitého budoucího chování na základě matematicko-statistických postupů a k tomuto účelu používá odpovídající údaje. Bereme v úvahu vaše zájmy hodné ochrany.

Z účetních důvodů se nákupní doklady uchovávají po zákonem stanovenou dobu (6 nebo 10 let).

4.2 Zpracování na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)

4.2.1 Creación de una cuenta de cliente y envío de newsletter

Při vytváření zákaznického účtu v našem internetovém obchodě zadáte svou e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a datum narození. Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu nebo vašich transakcí s námi. Vaše údaje budou uloženy v naší zákaznické databázi a na vaši žádost vymazány (viz bod 9).

Pokud si aktivujete zasílání newsletteru prostřednictvím našeho internetového obchodu, děje se tak pomocí tzv. double opt-in postupu. To znamená, že před odesláním prvního newsletteru vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém se vás znovu zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter. Potvrdíte-li uvedený odkaz, budeme vám náš newsletter zasílat. K zasílání našeho newsletteru používáme nástroj německého poskytovatele služeb. Osobní údaje související s využíváním newsletteru používáme jak pro statistické účely, tak pro optimalizaci našeho přístupu ke čtenáři v souvislosti s informacemi, produkty a službami specifickými pro společnost a pro reklamní účely naší společnosti. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli bezplatně odhlásit pomocí odkazu uvedeného na konci každého newsletteru. Můžete tak učinit také e-mailem nebo poštou na adresy uvedené v bodě 9.

4.2.2 Účast v soutěži

V případě soutěží používáme vaše údaje za účelem informování o výhrách a propagace našich nabídek. Vaše údaje budou uloženy v naší databázi zákazníků. Podrobné informace naleznete v našich podmínkách účasti v příslušné soutěži. Odesláním přihlášky do soutěže souhlasíte se zpracováním údajů pro výše uvedený účel. Na vaši žádost vaše údaje samozřejmě vymažeme. Tyto údaje budou vymazány nejpozději po třech letech.

4.2.3 Žádost o kartu LouisCard

Když požádáte o naši slevovou kartu LouisCard, zaznamenáme vaše hlavní osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, a uložíme je do naší databáze zákazníků. Za účelem zaslání karty LouisCard předáváme vaši adresu našemu poskytovateli služeb, společnosti Boyens direct mail GmbH & Co KG, se sídlem v Marně. Poskytovatel služeb vaše údaje neukládá.

4.3 V rámci vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR)

Vaše údaje zpracováváme nad rámec skutečného plnění smlouvy nebo dotazu pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran za následujících okolností:

 • Informace o kamerovém systému v našich obchodech, jak je uvedeno zde
 • Přímá reklama pro zákazníky
 • Zajištění bezpečnosti IT ve společnosti
 • Prevence a vyšetřování možných trestných činů
 • Opatření pro další rozvoj služeb
 • Opatření pro řízení podniku
 • reklamní a marketingová opatření, pokud jste proti nim nevznesli námitku.
 • Pseudonymní ukládání dat prostřednictvím souborů cookie

Abychom zajistili standardizovanou komunikaci se zákazníky a mohli udržovat jednotnou a konzistentní databázi, spojujeme objednávky hostů zadané již registrovanými zákazníky s tímto zákaznickým účtem. Ke sloučení dochází, jakmile jsou použity údaje, které jsou nám již známy (např. e-mailová adresa, datum narození, poštovní směrovací číslo). Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, kontaktujte prosím před dokončením objednávky service@louis.cz.

4.3.1 E-mailový zpravodaj pro stávající zákazníky

Pokud jste si u nás zakoupili produkt, můžeme vám také zasílat náš e-mailový zpravodaj s informacemi pro zákazníky. Pro odhlášení a zasílání platí stejné podmínky, které jsou uvedeny v bodě 4.2.1.

4.3.2 Komunikace s Louisem (e-mail, telefon, kontaktní formulář)

Pokud kontaktujete náš tým podpory prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa. Tyto údaje slouží k porovnání vašich uložených zákaznických údajů a jsou používány a zpracovávány pouze interně zákaznickým servisem společnosti Louis. V této souvislosti můžeme získat přístup k vašemu zákaznickému účtu, abychom vám mohli poskytnout potřebnou podporu.

Vyhrazujeme si právo provést automatickou kontrolu kreditu pro financování v prodejně.

Naše webové stránky používají pro online schůzky službu Microsoft Bookings (součást Microsoft Office 365) od poskytovatele Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (dále jen "Microsoft"). Software lze použít k rezervaci schůzky na místě u pracovníka pobočky společnosti Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH. Spojení se službou se vytvoří pouze v případě, že se k funkci online rezervace dostanete prostřednictvím odkazu nebo tlačítka na našich webových stránkách, v e-mailu nebo v newsletteru. Pro sjednání schůzky jsou vaše údaje ve formuláři pro sjednání schůzky předány společnosti Microsoft. Další informace o nakládání s vašimi údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Právním základem pro zpracování vašich údajů v souvislosti se službou "Rezervace Microsoft" je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší snahy nabídnout vám uživatelsky přívětivé webové stránky s širokou škálou funkcí a poskytnout vám možnost kdykoli si v případě potřeby rychle a snadno sjednat schůzku s našimi zaměstnanci. Rádi bychom vás upozornili, že nejste povinni využít službu Microsoft Bookings k tomu, abyste si mohli sjednat schůzku. Pokud si nepřejete tuto službu využít, použijte prosím pro sjednání schůzky některou z dalších nabízených možností kontaktu.

4.4 Příjemci a kategorie příjemců, pokud již nejsou uvedeni v bodě 4.1.1 (čl. 13 odst. 1e GDPR)

Údaje mohou být vyměňovány mezi jednotlivými společnostmi Louis v různých zemích za účelem zpracování objednávek/zákaznických dotazů.

5. informace o datových službách v internetovém obchodě

Při přístupu na naše webové stránky se ukládají soubory protokolu. Tyto údaje nepřiřazujeme žádné osobě. Tyto údaje také nespojujeme s jinými zdroji dat, ani je neporovnáváme. Anonymizované údaje se používají výhradně pro účely statistického vyhodnocování návštěv našich webových stránek. Po provedení statistické analýzy jsou tyto údaje vymazány.

5.1 Používané datové služby

Bing Ads: Tyto webové stránky používají Bing Ads od společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Bing Ads používá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Tento soubor cookie má omezenou platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Microsoft rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Informace získané pomocí souboru cookie slouží k sestavování statistik prodeje. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Tyto uživatele však není možné osobně identifikovat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze dopadu a účinnosti této reklamy. Proti tomuto zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR máte právo kdykoli vznést námitku. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, berte však na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. V důsledku toho nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Společnost Bing se certifikovala v souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", a je proto povinna dodržovat evropské předpisy o ochraně osobních údajů.

Další informace o ochraně údajů a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing najdete na adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací. Vaše údaje mohou být také přeneseny do USA. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do USA.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu oprávněného zájmu cílení reklamy na návštěvníky webových stránek zobrazováním personalizovaných, zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací tam uvedeného doplňku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Používání souborů cookie poskytovateli třetích stran můžete také deaktivovat na stránce pro deaktivaci Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/, kde jsou uvedeny další informace o odhlášení. Další informace o remarketingu Google a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů najdete na následující webové stránce: https://www.google.com/privacy/ads/.

Quantum Metric: Tyto webové stránky používají službu Quantum Metric, kterou poskytuje společnost Quantum Metric Inc ("Quantum"). Společnost Quantum používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Quantum v Německu a tam uloženy. Společnost Quantum bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Shromažďování údajů společností Quantum můžete zabránit tím, že obecně odmítnete nastavení souborů cookie na našich webových stránkách.

Další informace o společnosti Quantum naleznete na adrese https://www.quantummetric.com/legal/privacy-policy/.

Z důvodu transparentnosti bychom rádi upozornili, že používáme Google Tag Manager. Tento správce neshromažďuje žádné osobní údaje. Místo toho nám Tag Manager usnadňuje integraci a správu našich značek. Tagy jsou malé prvky kódu, které se používají mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, nastavení remarketingu a cílení a testování a optimalizaci webových stránek. Další informace o nástroji Google Tag Manager naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Marketing Platform (dříve DoubleClick by Google): Tyto webové stránky nadále používají online marketingový nástroj Campaign Manager od společnosti Google. Campaign Manager používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může aplikace Campaign Manager používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu Campaign Manageru a později navštíví webovou stránku inzerenta ve stejném prohlížeči a provede tam nákup. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie Campaign Manager žádné osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle stavu našich znalostí: Prostřednictvím integrace nástroje Campaign Manager získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí vaši IP adresu a uloží ji.

Kromě toho nám používané soubory cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) umožňují zjistit, zda jste na našich webových stránkách provedli určité akce poté, co jste navštívili nebo klikli na některou z našich zobrazovaných reklam/videoreklam na Google nebo na jiné platformě prostřednictvím Campaign Manageru (sledování konverzí). Campaign Manager používá tento soubor cookie k pochopení obsahu, s nímž jste na našich webových stránkách interagovali, aby vám později mohl zasílat cílené reklamy.

Účast v tomto procesu sledování můžete zabránit různými způsoby: 
a) odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; potlačení souborů cookie třetích stran znamená zejména to, že nebudete dostávat reklamy od poskytovatelů třetích stran; b) deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení bude vymazáno při vymazání souborů cookie;c) odhlášením zájmových reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude vymazáno, pokud smažete své soubory cookie; d) trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin, Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie o vašem používání webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de v části "Nastavení zobrazení", "Rozšíření pro deaktivaci správce kampaní".

Další informace o marketingové platformě Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/ a obecně o ochraně osobních údajů ve společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Případně můžete navštívit webové stránky Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Společnost Google se přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Mapy Google: Mapy ze služby "Google Maps" poskytovatele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, abychom vám mohli nabídnout funkci "vyhledávání obchodů". V námi používané verzi Google Maps nejsou společnosti Google předávány žádné osobní údaje, kromě IP adresy a PSČ nebo města. Společnost Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH nemá na tento přenos údajů žádný vliv. Použití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení námi zobrazených poboček v internetovém obchodě. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

RichRelevance®: Za účelem návrhu a optimalizace našich webových stránek v souladu s požadavky jsou shromažďovány a ukládány anonymizované údaje pomocí řešení a technologií RichRelevance® a z těchto údajů jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. To se provádí analýzou vašeho uživatelského chování na základě produktů, o které jste již v našem obchodě projevili zájem. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje nebudou bez vašeho souhlasu použity k vaší osobní identifikaci a nebudou sloučeny s vašimi osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Proti tomuto shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli do budoucna vznést námitku zde: OptOpt-out.

Společnost RichRelevance® pracuje při shromažďování a ukládání dat v souladu s německými zákony o ochraně osobních údajů a byla certifikována společností TÜV Saarland v souladu s katalogem požadavků na ochranu osobních údajů V4.5 a mezinárodní normou pro systémy řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27000.

Belboon: Tyto webové stránky používají sledovací soubory cookie společnosti belboon GmbH se značkou belboon (www.belboon.com). Jakmile návštěvník klikne na reklamu s partnerským odkazem, nastaví se soubor cookie. Společnost belboon GmbH používá soubory cookie, aby mohla sledovat původ objednávek. Kromě toho společnost belboon GmbH používá takzvané sledovací pixely. Ty umožňují analyzovat informace, jako je návštěvnost stránek. Informace generované soubory cookie a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek a doručování reklamních formátů se přenášejí na server společnosti belboon GmbH a tam se ukládají. Společnost belboon GmbH tak může mimo jiné rozpoznat, že na těchto webových stránkách bylo kliknuto na partnerský odkaz. Za určitých okolností může společnost belboon GmbH tyto (anonymizované) informace předat smluvním partnerům, údaje však nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.

Ochrana údajů Belboon: (https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/)

Shromažďování a zpracování sledovacích údajů lze také deaktivovat kliknutím na tento odkaz pro odhlášení sledování:

https://x9t5he7.r.louis.de/ts/i5038338/tsv?settrackingoptout

Po kliknutí na odkaz pro odhlášení sledování se zapíše speciální soubor cookie, který deaktivuje sledování v aktuálním webovém prohlížeči koncového zařízení. Sledování se však znovu aktivuje, jakmile vymažete soubor cookie pro odhlášení sledování.

Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops: Na těchto webových stránkách je integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops, který zobrazuje naši pečeť důvěryhodnosti Trusted Shops a všechny shromážděné recenze, jakož i nabídku produktů Trusted Shops kupujícím po objednávce.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy. Trustbadge a s ním inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při přístupu na Trustbadge webový server automaticky ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup. Tyto přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops.

YouTube: YouTube: Tyto webové stránky využívají k vkládání videí YouTube funkci společnosti YouTube LLC. YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google Inc. Pro zobrazení uložených videí YouTube na našich webových stránkách v iFrame je aktivována možnost "Rozšířený režim ochrany dat". YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Jakmile se na našich webových stránkách podíváte na video, informace se přenesou na YouTube a tam se uloží. Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

WhatsApp: Pokud jste nám k tomu dali souhlas, zpracováváme vámi poskytnuté nebo dostupné osobní údaje (např. jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID messengeru, profilový obrázek, zprávy) pro komunikaci týkající se přípravy a realizace jakýchkoli objednávek a pro zasílání propagačních informací (např. nabídek, newsletterů) prostřednictvím služby rychlých zpráv "WhatsApp" poskytované společností WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. K používání této služby je zapotřebí existující účet pro zasílání zpráv. Rádi bychom upozornili, že společnost WhatsApp Ireland Limited může osobní údaje (zejména metadata o komunikaci) předávat také společnosti WhatsApp Inc. a tyto údaje jsou zpracovávány na serverech v zemích mimo EU (např. v USA), kde není zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost WhatsApp může tyto údaje sdílet s dalšími společnostmi v rámci skupiny společností Facebook i mimo ni. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů WhatsApp Business (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/) a WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). Nemáme přesné znalosti ani vliv na zpracování údajů společností WhatsApp Ireland Limited nebo WhatsApp Inc, která je v tomto ohledu odpovědná podle zákona o ochraně osobních údajů. Kromě výše konkrétně jmenovaných příjemců využíváme k plnění našich povinností pomoc dalších poskytovatelů služeb (zpracovatelů). Rádi bychom vás upozornili, že jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodů do budoucna, a to tak, že nás o svém odvolání informujete prostřednictvím aplikace Whatsapp zprávou s poznámkou WIDERRUF nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na náš otisk příslušného zpracování vašich osobních údajů. Výše uvedené údaje budou vymazány v souladu se zákonnými požadavky, jakmile bude odvolán jejich souhlas se zpracováním, nebo pokud účel zpracování těchto údajů již neplatí, nebo pokud nejsou pro daný účel potřebné. Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. To znamená, že údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodního nebo daňového práva nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Odpovědný poskytovatel služby WhatsApp Messenger: - WhatsApp Messenger WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na whatsapp.com/legal/business-policy/

Odpovědný poskytovatel platformy/služby ChatWerk: - Inbox Solutions GmbH, Pretzfelder Straße 7 - 11, 90425 Norimberk, Německo. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://chatwerk.de/datenschutzerklaerung/

Sociální pluginy: Pro ochranu vašich údajů používáme technické řešení, které zajišťuje, že údaje jsou prostřednictvím sociálních pluginů přenášeny pouze příslušnému provozovateli sociální sítě, pokud sociální pluginy aktivujete. V počátečním stavu našich webových stránek jsou integrované sociální pluginy deaktivovány, takže bez aktivace nelze navázat žádný kontakt se servery provozovatelů sociálních sítí. Pokud aktivujete sociální pluginy výběrem tlačítka sociální sítě na konci webové stránky, souhlasíte s předáním svých údajů sociálním sítím. Předchozím odhlášením ze sociálních sítí a vymazáním nastavených souborů cookie zabráníte sociálním sítím, aby informace, které o vás shromáždily během vaší návštěvy našich webových stránek, přiřadily k vašemu uživatelskému účtu na příslušné sociální síti. Pokud nechcete, aby byly shromážděné údaje přiřazeny k vašemu profilu na příslušné sociální síti, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze sociální sítě odhlásit. Načítání zásuvných modulů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí blokátoru skriptů "NoScript", který najdete na adrese: noscript.net.

Tyto webové stránky používají "sociální pluginy" od následujících poskytovatelů sociálních médií:

PoskytovatelKontaktujte násDalší informace
FacebookFacebook Inc, 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USAVeškeré informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook naleznete zde: http://de-de.facebook.com/about/privacy/Facebook se přihlásila ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
TwitterTwitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94043, USAVeškeré informace o ochraně osobních údajů společnosti Twitter naleznete zde: https://twitter.com/privacyTwitter se přihlásila ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
PinterestPinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrskoVeškeré informace o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest najdete zde: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
YouTubeYouTube LLC, 901 Cherry Ave, 
San Bruno, CA 94066, USA
Veškeré informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.2 Informace o souborech cookie

Přehled tabulek
NázevPopis
sessionIdSessionId zákazníka, pro identifikaci jeho vytvořené relace v DB Redis, údržba přihlášení přes DB Firebird, bez přímého ukládání dat.
_vVerze obchodu, kterou zákazník aktuálně používá
mobileDetectedRozpoznání zařízení (v případě potřeby přesměruje na mobilní doménu)
userTokenanonymní ID uživatele pro načítání uložených dat z MongoDb (např. větev, ListSettings atd.)
AUTH_API_ANONYMOUS_TOKENAnonymní ID uživatele pro trvalé uložení nákupního košíku a seznamu přání.
AUTH_API_ACCESS_TOKENToken závislý na zařízení, pomocí kterého se ověřuje správnost stavu přihlášení (v případě neplatnosti odhlášení).
AUTH_API_ACCESS_TOKEN_IDAnonymní ID pro ověření přístupového tokenu
AUTH_API_REFRESH_TOKENToken závislý na zařízení, pomocí kterého lze přístupový token obnovit.
PERSISTENT_LOGINToken, který se používá k automatickému opětovnému přihlášení po vypršení relace (k dispozici pouze v případě, že uživatel při přihlašování zvolil možnost "Chci zůstat přihlášen").
cookie-notice-acceptedOznámení o souborech cookie bylo přijato/odmítnuto
richrelevanceNoTrackPokud se odhlásíte, vaše uživatelské chování již nebude zasíláno společnosti RichRelevance a nebudete dostávat personalizovaná doporučení.
myBikesVybraná kola (Ids) jsou uložena v souboru cookie.
_gaAnalytický soubor cookie z Google Analytics pro rozlišení uživatelů, který používáme ke shromažďování údajů o počtu návštěv a cestě uživatele.
_gidAnalytický soubor cookie z Google Analytics pro rozlišení uživatelů, který používáme ke shromažďování údajů o počtu návštěv a cestě uživatele.
_gatAnalytický soubor cookie z Google Analytics pro rozlišení uživatelů, který používáme ke shromažďování údajů o počtu návštěv a cestě uživatele.
ajs_anonymos_idAnonymní ID uživatele pro https://segment.com/
ajs_user_id 
_gcl_awPoužívá se v nástroji Google Conversion Linker k ukládání údajů o kliknutí a pomáhá zajistit efektivní měření konverzí.
_gac_UA-47742825-8Tento soubor cookie slouží k rozpoznání, zda byla reklama úspěšná, například 
objednávka nebo žádost o kontakt.
RichRelevanceSessionRegistruje jedinečné ID, které rozpozná zařízení vracejícího se uživatele. 
 ID se používá k personalizaci.
rr_rcsSlouží k personalizaci internetového obchodu.
_gcl_auPoužívá se v nástroji Google Conversion Linker k ukládání údajů o kliknutí a pomáhá zajistit efektivní měření konverzí.
NIDSpolečnost Google používá tyto soubory cookie k ukládání preferencí zákazníků a k přizpůsobování reklam na webových stránkách společnosti Google potřebám zákazníků na základě posledních vyhledávání a interakcí.
ANIDSpolečnost Google používá tyto soubory cookie k ukládání preferencí zákazníků a k přizpůsobování reklam na webových stránkách společnosti Google potřebám zákazníků na základě posledních vyhledávání a interakcí.
1P_JARReklamní soubor cookie od společnosti Google pro sledování uživatelů a cílenou reklamu.
IDETento soubor cookie používá služba Google Doubleclick k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam.
DVGoogle používá tento soubor cookie k optimalizaci reklamních opatření
CONSENT

Uloží souhlas se soubory cookie společnosti Google

Consent Types: ad_storage, ad_user_data, ad_personalization, analytics_storage, functionality_storage, personalizsation_storage, security_storage

cookieŠetří reklamního partnera
__gadsTento soubor cookie používá služba Google Doubleclick k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam.
_uetsidMicrosoft Bing Ads UET (Universal Event Tracking) Sledovací soubor cookie, který se používá pro cílenou reklamu.
MUIDSoubor cookie pro sledování identifikátoru uživatele (rozpoznání uživatele), který používá služba Microsoft Bing Ads, aby nám pomohla spočítat platná kliknutí pro cílenou reklamu.
MUIDBSoubor cookie pro sledování identifikátoru uživatele (rozpoznání uživatele) používaný službou Microsoft Bing Ads, který se používá pro cílenou reklamu.
tsvTento soubor cookie nastavuje společnost Belboon při zobrazení reklamy. Tento soubor cookie obsahuje ID souboru cookie a seznam s údaji o posledních bodech zobrazení, který se skládá z času, URL odkazu a kódu Admedia (jedinečná identifikace reklamního média, která obsahuje informace o prodejním kanálu, vydavateli, webové stránce vydavatele a reklamním médiu).
tscTento soubor cookie nastavuje společnost Belboon při kliknutí na reklamu. Tento soubor cookie obsahuje ID souboru cookie a seznam s údaji o posledním zobrazení kontaktních bodů, který se skládá z času, adresy URL odkazu a kódu Admedia (jedinečná identifikace reklamního média, která obsahuje informace o prodejním kanálu, vydavateli, webové stránce vydavatele a reklamním médiu).
trackingoptoutTento soubor cookie zapíše společnost Belboon po kliknutí na odkaz pro odhlášení, aby bylo sledování deaktivováno pro aktuální webový prohlížeč tohoto koncového zařízení.

*Doména našich souborů cookie závisí na navštívených stránkách Louis (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...).

 

5.3 Nastavení souborů cookie

Kliknutím sem obnovíte nastavení souborů cookie.

6 Důsledky neposkytnutí vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) platným v EU, jakož i se všemi dalšími příslušnými zákony. Vámi poskytnuté osobní údaje potřebujeme k uzavření smlouvy.

Uzavření nebo poskytnutí služby či odeslání vašeho zboží není možné bez poskytnutí vašich osobních údajů!

7. předávání do třetích zemí (čl. 13 + 14 odst. 1f GDPR)

K předání osobních údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) dochází, jak je popsáno níže.

K poskytování obsahu a vyrovnávání zátěže pro náš internetový obchod používáme síť CDN (Content Delivery Network) společnosti Akamai. Vzhledem k povaze služby společnosti Akamai mohou být údaje návštěvníků našich webových stránek v některých případech přenášeny do třetích zemí mimo EU/EHP. Se společností Akamai jako poskytovatelem služeb se sídlem v USA jsme uzavřeli odpovídající dohodu, pro kterou bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o přiměřenosti (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 (Privacy Shield)), abychom zajistili práva našich zákazníků, kteří jsou subjekty údajů.

Pro některé programátorské služby využíváme IT týmy v Srbsku. Pro Srbsko neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, a proto jsme s poskytovatelem služeb uzavřeli smlouvu se standardními smluvními ustanoveními.

V případě zákazníků, kteří si v našem internetovém obchodě objednali zboží ze zemí mimo EU nebo EHP, jsou osobní údaje předávány do zemí, ve kterých byla objednávka učiněna, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi, pokud je to nezbytné pro vyřízení vaší objednávky nebo to vyžaduje zákon.

8. doba uložení (čl. 13 odst. 2a GDPR)

Pokud není výše uvedeno jinak, budeme jako správce odpovědný za zpracování vašich údajů uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v souladu s nařízeními, zákony a směrnicemi evropského zákonodárce nebo vnitrostátními zákony.

Pokud uplyne zákonem stanovená doba uchovávání nebo pokud již není uchovávání nezbytné, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Doba skladování vyplývá z doby platnosti našich smluv, a to z důvodu zákonných promlčecích lhůt, které podle německého občanského zákoníku trvají zpravidla tři roky, nebo z podrobných požadavků německého daňového zákoníku, německého obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.

Pokud požádáte o vymazání svého zákaznického účtu, budou údaje v něm uložené do deseti let v rámci zálohování zcela vymazány z našich datových nosičů.

9. práva subjektů údajů (právo na přístup, opravu, výmaz, omezení a námitku podle čl. 13 odst. 2b GDPR).

Práva, která vám zákon přiznává, můžete kdykoli uplatnit. Jedná se v podstatě o následující práva:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo kdykoli získat informace o svých osobních údajích, které uchováváme. Máte také právo na opravu, zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů, kromě předepsaného uchovávání údajů pro obchodní transakce. Na vaši žádost o informace odpovíme v zašifrované podobě, abychom zaručili ochranu údajů.

Aby bylo zajištěno, že data mohou být kdykoli zablokována, musí být tato data pro účely kontroly uchovávána v uzamčeném souboru. Můžete také požádat o vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud taková povinnost existuje, vaše údaje na požádání zablokujeme.
 Změny nebo odvolání souhlasu s účinností do budoucna můžete provést tak, že nás o tom informujete.

Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Tyto údaje na vaši žádost také rádi opravíme nebo vymažeme, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti jejich uchovávání. Žádost o přístup k údajům, jejich opravu nebo vymazání můžete podat následujícím způsobem:

e-mail:
datenschutz@louis.cz

Poštou: 
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Ochrana údajů

Rungedamm 35 
21035 Hamburg 
Německo

Pro úplnost bychom rádi upozornili, že mohou existovat omezení týkající se práva na informace nebo výmaz podle §§ 34 a 35 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

10. právo na zrušení (čl. 13 odst. 2c GDPR)

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám udělili. Více informací o tom najdete v rámečku níže: Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

I když vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace, které hovoří proti zpracování údajů.

V důsledku vaší námitky nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány také pro účely přímé reklamy v rámci zákonných ustanovení, můžete vznést námitku i proti tomuto zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme je již pro tento účel zpracovávat.

Vaše námitka je účinná do budoucna. Tuto námitku lze podat neformálně. Pokud je to možné, zašlete svou námitku na výše uvedené kontaktní údaje správce.

Svůj souhlas s používáním sledovacích souborů cookie můžete při návštěvě internetového obchodu snadno a rychle odvolat zde.

11. právo na odvolání k dozorovým úřadům (čl. 13 odst. 2d GDPR).

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši žádost vyřídili, máte právo obrátit se na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší (spolkové) zemi nebo ve státě, kde sídlí naše společnost.

12. zpracování osobních údajů za jiným účelem (čl. 13 odst. 3 GDPR).

Takové zpracování neplánujeme.

V případě, že plánujeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem, který není uveden výše, budeme vás o tom v souladu se zákonnými ustanoveními předem informovat.

13 Zabezpečený přenos dat

Vaše údaje chráníme pomocí zabezpečeného připojení SSL. Délka klíče: RSA 2048 bit/128 bit. Uživatelská data jsou šifrována maximálně pomocí RC4 128 bitů, Triple-DES 168 bitů nebo AES 256 bitů v závislosti na funkčnosti prohlížeče.

Všechny údaje v procesu objednávky jsou šifrované, např:

 • Příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo atd.
 • Zvolený způsob platby
 • Informace o kreditní kartě a účtu

Dále používáme technická a organizační opatření k ochraně našich webových stránek a dalších systémů před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo šířením vašich údajů neoprávněnými osobami.

14. změna našich ustanovení o ochraně údajů

Abychom vyhověli aktuálním právním požadavkům nebo abychom upravili zásady ochrany osobních údajů v případě změn našich služeb (např. zavedení nových služeb), vyhrazujeme si právo je čas od času změnit.

To znamená, že nové zásady ochrany osobních údajů platí při každé návštěvě našich webových stránek.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar